Tebrikler! Testin en başarılı üyesi sedat erdem 104 puan
y = 2x + n doğrusu x2 + y2 -2x -4y + 1 = 0 çemberine teğet olduğuna göre n’nin pozitif değeri kaçtır?
Boş Bırak
Merkezi x ekseni üzerinde olup x = -7 ve y = -3 doğrularına teğet olan çemberlerden birinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
4x - 3y + 9 = 0 doğrusunun
(x - 3)2 + (y - 2)2 = 4 çemberine en uzak ve en yakın uzaklıkları toplamı kaçtır?
Boş Bırak
2x+y-12=0, x-2y+4=0 ve y=0 doğrularının kesim noktalarından geçen çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
y = x + 2 doğrusu,
(x - 4)2 + (y - 3)2 = 9 çemberini
A ve B noktalarında kestiğine göre |AB| kaç birimdir?
Boş Bırak
Orijinden geçen ve eğimi 3/4 olan doğru , x2 + y2 - 20x + 64 = 0 olan çemberine A noktasında teğettir.
Buna göre A noktasının koordinatları toplamı kaçtır?
Boş Bırak
x-y+2=0 doğrusu ,x2 + y2 = m çemberine teğet olduğuna göre m kaçtır?
Boş Bırak
Denklemi, x2 + y2 - 4x + 6y - 55 =0 olan çembere üzerindeki A(4,5) noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
,x2 + y2 = 2 çemberine üzerindeki A(1,1) noktasından çizilen doğru, yarıçapı 4 birim ve 4. bölgede y eksenine teğet olan başka bir çemberin teğetidir.
Buna göre bu çemberin merkezinin koordinatları toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
(x+1)2+(y-1)2 =25 çembere üzerindeki A(2, 3) − noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Denklemi , x2 + y2 + 2x - 4y + n = 0 olan çembere üzerindeki A(-4,3) noktasından çizilen normal x eksenini hangi noktada keser?
Boş Bırak
Denklemi ,x2 + y2 - 2x + 6y + 8 = 0 olan çembere üzerindeki P(2, -4) noktasından çizilen normalin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz