Tebrikler! Testin en başarılı üyesi oguzhan baba 68 puan
Aydınlanma Çağı’nda ortaya atılan fikirler Avrupa’da eşitliğe dayalı toplumsal yapının oluşmasına ve parlamenter sistemin gelişmesini sağlamıştır.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisinin gelişmesine ortam hazırlamaz?
Boş Bırak
Avrupa’da Aydınlanma felsefesini başlatan John Locke, bilginin deneyle kazanılmasını, düşüncenin özgür ve akla uygun olmasını savunmuştur.
Bu duruma bağlı olarak John Locke’un aşağıdakilerden hangisine karşı olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın yaşanmasının sebeplerinden değildir?
Boş Bırak
Sanayi İnkılabı ile üretimin merkezi topraktan, endüstriyel alanlara kaymış, fabrikaya dayalı üretim çoğalmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti üzerindeki olumsuz etkilerinden değildir?
Boş Bırak
Rusya, Çar Petro’dan itibaren sıcak denizlere inebilme siyasetini benimsemiştir.
Rusya’nın, sıcak denizlere inmek için,
I. Azak Kalesi’ni ele geçirme,
II. Kırım’a hâkim olma
III. Leh ve İsveç topraklarında hak iddia etme
politikalarından hangilerini yürüttüğü söylenebilir?
Boş Bırak
Rusya, Osmanlı Devleti’ne karşı Avusturya ile ittifak yaparak 1736-1739 savaşlarını gerçekleştirmiştir. Savaş neticesinde yapılan Belgrad Antlaşması ile:
• Avusturya, Pasarofça Antlaşması ile aldığı Belgrad’ı Osmanlı’ya geriye vermiştir.
• Azak Kalesi yıkılmak kaydı ile Rusya’ya bırakılmıştır.
• Rusya, Karadeniz’de ticaret ve savaş gemisi bulundurmamayı kabul etmiştir.
Buna göre;
I. Karadeniz, Türk gölü olma özelliğini korumuştur.
II. Osmanlı Devleti, kaybettiği toprakların bir kısmında tekrar egemenlik kurmuştur.
III. Avusturya, Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma siyasetini benimsemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
Boş Bırak
1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı sürecinde Prens Potemkin, “Doğu Sisteminin Büyük Planı” adıyla Osmanlı Devleti’ni yıkma projesini hazırlamıştır.
“Doğu Sisteminin Büyük Planı” kapsamında Osmanlı topraklarında,
I. Grek,
II. Romen,
III. Dakya
devletlerinden hangilerinin kurulması öngörülmüştür?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti, Rusya ile imzaladığı Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım’ın bağımsız olmasını kabul etmiş, Kırım Hanlığı’nın yalnızca dinî açıdan Osmanlı halifesine bağlı kalması benimsenmiştir. Ayrıca Rusya’ya, Karadeniz ve Akdeniz’deki Türk sularında serbest ticaret hakkı tanınmış, Fransa ile İngiltere’ye tanınan ticari ayrıcalıklar Rusya’ya da verilmiştir.
Küçük Kaynarca Antlaşması’nın bu hükmüne bağlı olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkün değildir?
Boş Bırak
İngiltere’nin, Fransa ve İspanya ile Amerika kıtasında hâkimiyet kurmak için yaptığı sömürge savaşlarının adı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
4 Temmuz 1776’da ilan edilen Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nde: İngiltere Hükûmeti’nin, Amerikalıların özgürlüklerini çiğneyerek temel bağı yok etmesi sebebiyle yeni bir hükûmet kurulmasına karar verildiği ifade edilmiştir.
Amerikan Bağımsızlık Bildirisi’ndeki bu maddeye bağlı olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?
Boş Bırak
Amerika’da bulunan İngiliz Kolonileri I. Filedelfiya Kongresi’nde onayları alınmadan vergi konulmaması kararını almışlardır. Koloniler II. Filedelfiya Kongresi’nde ise İngiltere’ye savaş ilan ederek İnsan Hakları Bildirisi’ni kabul etmişlerdir.
Bu duruma bağlı olarak Amerikan kolonilerinin bağımsızlık süreci hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkün değildir?
Boş Bırak
ABD’nin kuruluş süreci ile ilgili,
I. İngiltere, ABD’nin bağımsızlığını Versay Antlaşması ile tanımıştır.
II. Amerikan kolonileri sömürgeciliğe karşı bağımsızlık mücadelesi vermiştir.
III. ABD’nin ilk başkanı Thomas Jefferson’dır.
IV. ABD, bağımsızlık savaşını Yedi Yıl Savaşlarıyla kazanmıştır.
verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz