Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 104 puan
Japonya İmparatoru Mutsohito’nun ismiyle özdeşleşen Meiji Restorasyonu’yla ilgili;
I. Batı tarzı hükümet kurulmuştur.
II. Prusya-Alman modeline dayalı yeni bir anayasa oluşturulmuştur.
III. Orduyu modernleştrimek amacıyla Prusya’dan askeri uzmanların getirilmiştir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’nin dış politika esaslarıyla ilgili olarak: "Milli sınırlarımız içinde, her şeyden evvel kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmak genel olarak erişilemeyecek hayali emeller peşinde milleti uğraştırmamak ve zarara sokmamak, uygar dünyadan uygar ve insanca davranış ve karşılıklı dostluk beklemektedir." demiştir.
Buna göre, Mustafa Kemal ile ilgili olarak;
I. Yurtta ve dünyada barış sözünü ilke edinmiştir.
II. Milli egemenlik temel hedefidir.
III. Dış dünyadan kopmak istememektedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
I. Dünya Savaşı sonrası yenilen devletlerle yapılan barış antlaşmaları savaşın nedenlerini yok etmediği gibi aksine düşmanlıkları da artırmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında yenen devletler yenilenlere barış şartlarını zorla kabul ettirirken bu ülkelerin etnik, jeopolitik ve ekonomik özelliklerini göz önünde bulundurmamaları da etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşmaların neden olduğu gelişmelerden biridir?
Boş Bırak
Paris Barış Konferansı’nda; Avusturya Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu, Rus Çarlığı ve Alman İmparatorluğu parçalanırken Macaristan, Türkiye, Letonya, Litvanya, Estonya, Polonya gibi ulus devletler kurulmuştur.
Buna göre,
I. Milli devletler kurularak Avrupa’nın siyasi haritası değiştirilmiştir.
II. Uluslararası alanda kalıcı barış ortamı oluşmuştur.
III. Miliyetçilik düşüncesi etkisini kaybetmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
I. Locarno Antlaşması
II. Bolşevik İhtilali
III. Milletler Cemiyeti
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri İki Dünya Savaşı arasında gerçekleşmiştir?
Boş Bırak
I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Mac Mahon Antlaşması’yla Arap halkının yerel liderlerine bağımsızlık vaadederek yanına çekmeyi başarmış ve Arap halkı Osmanlı Devletine karşı İngiltere’yle birlikte hareket etmiştir.
Buna göre;
I. İngiltere, Arap halkının milliyetçilik duygusundan yararlanmıştır.
II. Birleşik bir Arap devleti kurulmuştur.
III. Osmanlı halifesinin birleştirici özelliği ortadan kalkmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Fransa, 1926’da İskenderun Sancağı sınırları içinde yapılan seçimler ve hazırlanan anayasa sonucunda burada "Bağımsız İskenderun Hükümeti’ni kurmuştur. Bu durum Suriye’nin tepkisine neden olmuş daha sonra ise Fransa’nın ikinci bir kararnameyle bu hükümetin adını değiştirerek "Kuzey Suriye Hükümeti" adına vermesi Türkiye’nin tepkisine neden olmuştur.
Buna göre;
I. Fransa, İskenderun’un Türkiye’ye verilmesi taraftarıdır.
II. İkinci kararname bölgede ve Türkiye’de olumsuz etkiye neden olmuştur.
III. Sancağın statüsü değişkenlik göstermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Sovyetler Birliği’nin Türklere karşı uyguladığı asimile siyasetlerinden biri değildir?
Boş Bırak
I. Korumacı devletçi iktisat politikalarının uygulanması
II. Dış ticaret ve döviz üzerinde devlet denetiminin artırılması
III. Yerli malları haftasının ilan edilmesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri 1929 Ekonomik Krizi’nin etkileriyle ortaya çıkmıştır?
Boş Bırak
I. Lenin – Bolşevik İhtilali’nin yapılmasında etkili olan parti lideri
II. Sevr Antlaşması – I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti’yle imzalanan antlaşma
III. San Remo Konferansı – İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu’yu kendi aralarında paylaştıkları konferans
IV. Sürrealizm – I. Dünya savaşı sonrasında resimde kendisini gösteren sanat akımı
V. Mudanya Ateşkes Antlaşması – Türkiye’nin uluslararası alanda tam bağımsızlığının onaylandığı antlaşma
Yukardakilerden hangisinin açıklaması, karşısında yanlış olarak verilmiştir?
Boş Bırak
I. Locarno Antlaşması
II. Sadabat Paktı
III. Milletler Cemiyeti
gibi gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
................. , 10 Aralık 1890’da Başkurdistan’da doğmuş, Orta Asya’da Kızıl orduya karşı Türk direnişine liderlik yapmış, Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi’nin davetiyle Türkiye’ye gelmiştir.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. talip 23/01/2021 04:13

    11.sorununu cevabı hatalı Milletler Cemiyeti 1920 Locarno Antlaşması 1925 Sadabad Paktı 1937

Yorum Yaz