Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Mustafa ÖZKAN 61 puan
Trablusgarb Savaşı öncesinde;
I. Osmanlı Devleti’nin kara yoluyla yardım gönderememesi
II. İtalya’nın Avrupa devletlerinin onayını alması
III. Ümmetçilik düşüncesinin ortaya çıkması
gibi durumlarından hangileri Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilemiştir?
Boş Bırak
Trablusgarb Savaşı’nda Derne, Tobruk, Bingazi gibi yerlerde yenilen İtalyan’lar geriye çekilerek önce Beyrut limanlarını bombalamışlar daha sonra ise Rodos ve 12 Adayı işgal ederek Çanakkale Boğazı’nı abluka altına almışlardır.
İtalya’nın bu faaliyetlerine bakarak;
I. Savaşı geniş alanlara yaymak
II. Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak
III. Osmanlı Devleti’nin dış bağlantısını kesmek
gibi hedeflerden hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir?
Boş Bırak
II. Meşrutiyet sonrası yürürlüğe konulan Kanun-u Esasi’de;
– Haberleşmenin gizliliği ilkesi getirilerek sansür yasaklanmıştır.
– Parti kurma hakkı getirilerek partileşme yoluna gidilmiştir.
Bu gelişmelere bakarak;
I. Demokrasi yolunda önemli bir adım atılmıştır.
II. Çok partili hayatın temeli atılarak günümüze kadar kesintisiz uygulanmıştır.
III. Basın yayın özgürlüğü kısıtlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
1908’de yürürlüğe giren Kanun-i Esasiye’de padişahın meclisi açma kapama yetkisi tam olarak kaldırılmasada dört ay içerisinde yeniden seçimler yapılması koşuluyla kısıtlanmıştır.
Buna göre,
I. Milletvekili sayısını artırmak
II. Halk egemenliğini daimi hale getirmek
III. Orduyu siyasetten ayırmak
hedeflerden hangilerine ulaşılmak istenmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi 1909 Kanun-i Esasiyesi’ni 1876 Kanun-i Esasiye’sinden ayıran özelliklerden biri değildir?
Boş Bırak
I. İtalya’nın hammadde ve pazar arayışı
II. İtalya’nın Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu zor durumdan yararlanma düşüncesi
III. Bölgenin sömürge arayan İtalya’ya yakın olması
Yukarıdakilerden hangileri Trablusgarb Savaşının nedenlerindendir?
Boş Bırak
Mustafa Kemal ilk askeri başarısını;
I. Derne
II. Anafartalar
III. Tobruk
cephelerinden hangilerinde elde etmiştir?
Boş Bırak
I. II. Meşrutiyet’in İlanı
II. II. Balkan Savaşı
III. Trablusgarb Savaşı
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
I. Balkan Savaşı sonrasında .......................... ile İttihat ve Terakki Partisi iktidarı ele geçirerek yeni bir hükümet kurmuştur.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
I. İttihat ve Terakki Partisi
II. Ahrar (Hürler) Fırkası
III. Hürriyet ve İtilaf Fırkası
Yukarıdakilerden hangileri II. Meşrutiyet Döneminde kurulan siyasi partiler arasındadır?
Boş Bırak
Balkan Savaşları’nın ardından Batı Trakya’nın kaybedilmesiyle;
I. Karasuları
II. Balkan Türkleri
III. Ege Adaları
sorunlarından hangileri ortaya çıkmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisine Osmanlı Devleti’nde ilk defa 20. yüzyılda rastlanmıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz