Tebrikler! Testin en başarılı üyesi soru canavarı 76 puan
III. Murat eski geleneklere aykırı olarak mesleği askerlik olmayan birçok kişiyi Yeniçeri Ocağı"na kaydettirmiştir. Bundan dolayı bu dönemden itibaren Yeniçeriler kendilerini yönetimi belirleme mekanizması olarak görmüşler ve sık sık ayaklanarak kendi çıkarlarına uymayan padişah ve devlet adamlarını değiştirmeye çalışmışlardır.
Yalnız bu bilgiyle;
I. Osmanlı merkezi otoritesi zayıflamıştır.
II. Osmanlı yönetim şekli değişmiştir.
III. Yeniçeri Ocağı amacından uzaklaşmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Tımar sisteminin bozulmasıyla eyalet askerlerinin sayısında azalma olmuştur. Bu durum karşısında devlet bu eksikliği Kapıkulu Ocaklarındaki asker alımını artırarak gidermeye çalışmıştır.
Bu durumun;
I. Devletin giderlerinin artmasına
II. Yeniçeri Ocağı"nın öneminin artmasına
III. Üretim miktarının azalmasına
gelişmelerden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti"nin Girit"i almak istemesinde;
I. Stratejik bakımdan önemli bir konumda bulunması
II. Hristiyan korsanların barındığı bir yer durumunda olması
III. Osmanlı Devleti"nin Doğu Akdeniz egemenliğine gölge düşürmesi
gibi gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti"nin Girit"i kuşatması üzerine Venediklilerde Osmanlı Devleti"nin Ege adalarına ve kıyı limanlarına saldırmışlar hatta Çanakkale Boğazı"nı abluka etmişlerdir. Köprülü Mehmet Paşa"nın ablukayı kaldırmasının ardından oğlu Fazıl Ahmet Paşa da 24 yıl sonra Girit"in fethini gerçekleştirmiştir.
Yalnız bu bilgiyle;
I. Osmanlı Devleti"nin deniz gücü zayıflamıştır.
II. Venedik, Osmanlı Devleti"ni zor durumda bırakmak istemiştir.
III. Osmanlı Devleti"nin Doğu Akdeniz hakimiyeti güçlenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti padişahlarından I. Ahmet Döneminde "ekber ve erşed" sistemi getirilerek yaşça en büyük ve en aklı başında olan şehzadenin hükümdar olması uygulamasına gidilmiştir. Ayrıca sancak sistemi kaldırılarak Kafes usulü uygulanmaya başlanmıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin bu düzenlemeyle ortaya çıkan durumlardan biri olduğu savunulamaz?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti, Lehistan ile II. Osman Döneminde ................... Antlaşmasını, IV. Mehmet Döneminde ise ............... Antlaşmasını yapmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
I. Eyalet İsyanları – Milliyetçilik düşüncesiyle çıkan azınlık isyanlarıdır.
II. Tarhuncu Ahmet Paşa – Hazineye borcu olanlardan borçları tahsil etmiştir.
III. Nasuh Paşa Antlaşması – İran"ın vergiye bağlandığı antlaşmadır.
IV. Bahçesaray Antlaşması – Rusya ile yapılan ilk antlaşmadır.
V. Vasvar Antlaşması ile – Avusturya"dan son defa toprak kazanılmıştır.
Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması, karşısında yanlış olarak verilmiştir?
Boş Bırak
– Cülus bahşişlerinin geç ödenmesi
– Ulufelerin zamanında ödenmemesi
– Maaşların değeri düşük akçeyle ödenmesi
Yukarıdaki gelişmelerin ortak sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan Vasvar Antlaşması'yla ilgili;
I. Batıda en geniş sınırlara ulaşılmıştır.
II. Uyvar ve Neograd toprakları Osmanlı Devleti"nde kalmıştır.
III. Avusturya vergiye bağlanmıştır.
gibi bilgilerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti"nin merkezi otoritesinin bozulmasında;
I. Ekber ve Erşed sisteminin uygulanmaya başlanması
II. Sancak sisteminin kaldırılması
III. Yeniçerilerin "devlet, ocak içindir." anlayışını benimsemesi
gibi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
17. yüzyılda görülen;
I. Yeniçeri ocağı kaldırılmak istenmesi
II. Padişahın ihtiyaçlara göre kanun çıkarma gücünü artırmaya çalışmaları
III. İlk defa denk bütçenin hazırlanması
gibi gelişmelerden hangilerinin II. Osman tarafından gerçekleştirildiği söylenebilir?
Boş Bırak
Köprülü Fazıl Ahmet Paşa"nın;
I. Bütçe açığını kapatmaya çalışması
II. Girit"in fethini tamamlaması
III. Lehistan Seferi sonunda Bucaş Antlaşmasını imzalaması
gibi faaliyetlerine bakarak diplomatik, ekonomi, siyasi alanlarına göre doğru sıralanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz