Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 104 puan
19uncu yüzyılda Osmanlı Devleti,
I. Denge politikası izleyerek elindeki toprakları korumak
II. Köklü ıslahatlar yaparak devletin ömrünü uzatmak
III. Milliyetçilik düşüncesiyle ortaya çıkan isyanları önlemek
gibi politikalardan hangilerini takip etmiştir?
Boş Bırak
Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa, Fransa"dan askeri uzmanlar getirerek ordu ve donanmayı güçlendirmiştir. Bunun dışında Mısır"da su yolları ve kanallar açtırmış ayrıca pamuk, afyon, pirinç ve buğday üretimini teşvik etmiştir. Mehmet Ali Paşa bu faaliyetleri sonunda Mısır"ın yıllık gelirini 13.000 kese altından 400.000 kese altına yükseltmiştir.
Yalnız bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
II. Mahmut, Mehmet Ali Paşa'nın ilerleyişi sırasında Fransa ve İngiltere'den destek bulamayınca Rusya'dan yardım istemiştir. Rus filosunun İstanbul Boğazı'na girerek Büyükdere önlerine kadar gelmesi üzerine mücadelede tarafsız kalacalarını bildiren İngiltere ve Fransa harekete geçerek taraflar arasında Kütahya Antlaşması'nı imzalatmışlardır.
Yalnız bu bilgiyle;
I. Rusya'nın Akdeniz'e inmesi İngiltere ve Fransa'nın işine gelmemiştir.
II. Osmanlı iç sorunu dış sorun haline gelmiştir.
III. Mehmet Ali Paşa sorunu Avrupalıların desteğiyle tamamen sona ermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi boğazlar sorununa zemin hazırlamıştır?
Boş Bırak
I. Mülteciler Sorunu
II. Ermeni Meselesi
III. Kutsal Yerler Sorunu
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinde Avrupalı Devletler Osmanlı Devleti'ni desteklemişlerdir?
Boş Bırak
19uncu yüzyılda gerçekleşen;
I. Berlin Antlaşması
II. Paris Antlaşması
III. Bükreş Antlaşması
gibi gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde azınlıklara dair bir karar olduğu söylenemez?
Boş Bırak
I. 1897 İstanbul Antlaşması ile – Osmanlı Devleti Girit'e özerklik vermiştir.
II. Islahat Fermanı ile – Gayrimüslimlere din değiştirmeden memur olma hakkı verilmiştir.
III. Kaime – Osmanlı'da basılan ilk kağıt paradır.
IV. Halepa Fermanı ile – Osmanlı Devleti Girit'e yeni imtiyazlar tanımıştır.
V. Tanzimat Fermanı ile – Her alanda Müslüman gayrimüslim eşitliği sağlanmıştır.
Yukardakilerden hangisinin açıklaması, karşısında yanlış olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti ile Mısır valisi Mehmet Ali Paşa arasında imzalanan Kütahya Antlaşması'yla ilgili olarak verilen;
I. Mehmet Ali Paşa'ya Mısır valiliğinin yanında Suriye valiliği de verilecektir.
II. İbrahim Paşa'ya da Cidde valiliğine ek olarak Adana valiliği verilecektir.
III. Osmanlı Devleti, Memet Ali Paşa"ya savaş tazminatı ödeyecektir.
gibi maddelerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
 Sened-i İttifak Sözleşmesi
 Tanzimat FermanıInın ilanı
Yukarıdaki gelişmelerin ortak özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Berlin Antlaşması ile ............................ ve .................. bağımsızlığını kazanmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
II. Mahmut Döneminde yapılan;
I. Yeniçeri Ocağının kaldırılması
II. Memurların dahiliye ve hariciye olarak ikiye ayrılması
III. Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin kurulması
gibi ıslahatların yönetim, hukuk, askeri alanlarına göre doğru sıralanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz