Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Deniz 146 puan
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’daki Türk göçlerinin sebeplerinden değildir?
Boş Bırak
Türklerin göçebe yaşaması;
I. mimari,
II. askerî,
III. hukuki
alanlarından hangilerindeki gelişmeleri engellemiştir?
Boş Bırak
İslamiyet öncesi Türk tarihinde;
I. Hun,
II. Hazar,
III. Uygur
devletlerinden hangilerinde duvar sanatına örnek eserler bulunur?
Boş Bırak
İlk Türk devletlerinde ölülerin arkasından yakılan ağıt aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Hunların başlattığı Kavimler Göçü’nün sonuçlarından değildir?
Boş Bırak
Göktürklerin;
I. kendilerine özgü bir alfabe kullanmaları,
II. Kürşat İsyanı’nı gerçekleştirmeleri,
III. etnik kimliklerini, devlet ismi olarak kullanmaları
özelliklerinden hangilerine sahip olmaları “millî” karakter taşıdıklarını gösterir?
Boş Bırak
Mani dinini kabul ederek yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Çin elçisinin Uygurlar hakkındaki “Onların devletinin içinde hiçbir fakir yoktur; yiyeceği olmayanlara devlet hesabından yardım edilir. Onların birçokları yüz yaşına kadar yaşar.” şeklindeki sözleri Uygurlar ile ilgili;
I. siyasette iç çatışmaların bulunmaması,
II. refah düzeyinin yüksek olması,
III. sosyal devlet anlayışının uygulanması
durumlarından hangilerinin göstergesidir?
Boş Bırak
I. Bizans ordusunda “turan taktiği”nin uygulanması,
II. Tuna Bulgarlarının “Çar” unvanını kullanmaları,
III. Slav toplumlarının, Avarlar’dan etkilenerek “üzengi”yi kullanması
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Avrupa’nın Türk kültüründen etkilendiğinin kanıtıdır?
Boş Bırak
İslamiyet öncesinde, ülke sorunlarının görüşüldüğü meclise verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Emeviler Dönemi’nde İslam ordularına karşı mücadele ettiler.
II. Türk tarihini araştırmak üzere “Türkoloji Enstitüsü”nü kurdular.
III. Avrupa’ya göç etmelerine rağmen İslamiyet’i seçtiler.
Yukarıdaki gelişmelerin Türk devletleriyle eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Türgişler // Macarlar // Volga (İtil) Bulgarları
Boş Bırak
İslam öncesi Türk devletlerine ait;
I. kağanın ülkeyi “töre” denilen hukuk kurallarına göre idare etmesi,
II. ülke sorunlarının “kurultay” denilen mecliste görüşülmesi,
III. kadınların yönetimde etkin görevler alabilmesi
özelliklerinden hangileri demokratik bir yönetim anlayışının bulunduğunu gösterir?
Boş Bırak
İlk Türk devletlerinde, hayvan kaçıran hırsızın mallarına el konularak aile fertlerinin hürriyetlerinin kısıtlanması;
I. haksız kazanç elde edilmesini engellemek,
II. suçlu üzerindeki yaptırım gücünü artırmak,
III. yöneticiler üzerinde hukuki denetim sağlamak
düşüncelerinden hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Orhun Anıtlarının özelliklerinden değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk hükümdarlarının kullandığı unvanlardan değildir?
Boş Bırak
Bögü Kağan Dönemi’nde Manihaizm dinini benimsenen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
İlk Türk devletlerinde görülen;
I. savaş sonrası düzenlenen zafer şölenleri,
II. baharın gelişinin Nevruz şenlikleri ile kutlanması,
III. ölümlerin ardından “yuğ” denilen cenaze törenlerinin düzenlenmesi
uygulamalarından hangileri sosyal dayanışmayı kuvvetlendirir niteliktedir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk toplumunu oluşturan unsurlardan değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz