Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 104 puan
Osmanlı Devleti’nde görev alan Kadıasker ile ilgili olarak verilen;
I. Askeri davalardan, eğitim ve adalet işlerinden sorumludur.
II. Padişahın mührünü taşımışlardır.
III. İstanbul’un güvenliğinden sorumludur.
gibi bilgilerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
I. Sadrazam
II. Şeyhülislam
III. Nişancı
Osmanlı Devleti’nde mutlak güce sahip olan padişah siyasi ve dini yetkilerini yukarıdaki hangi görevliler aracılığıyla kullanmıştır?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde, orduları komuta etmek, bütün devlet adamlarını tayin etmek ve gerekli durumlarda divana başkanlık yapmak padişahın görevleri arasındadır.
Yalnızca bu bilgilere bakılarak, padişahın;
I. Yasama
II. Yargı
III. Yürütme
gibi yetkilerden hangilerini kullandığı söylenebilir?
Boş Bırak
I. Öşür
II. Haraç
III. Cizye
Yukarıdaki vergilerden hangileri Şeri vergi kapsamında yer alır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde hükümdarlık sembollerinden biri değildir?
Boş Bırak
I. Şeyh-ül İslam
II. Kaptan-ı Derya
III. Reis-ül Küttap
Yukarıdaki görevlilerden hangilerinin önemi 17nci yüzyılda artmıştır?
Boş Bırak
I. Kadı
II. Vezirler
III. Reis-ül Küttap
Osmanlı Devleti’yle ilgili yukarıda verilen görevlilerin kalemiye, ilmiye, seyfiye sınıflarına göre doğru sıralanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Osman Devleti’nde ilk bakır para ........................ tarafından, ilk altın para ise ................................ tarafından bastırılmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
I. Müsadere Sistemi – Hazineden geçinen kişilerin kanunsuz mallarına el konulmasıdır.
II. Yeniçeri Ağası – İstanbul’un güvenliğinden sorumlu görevlidir.
III. Cebeci Ocağı – Ordunun silah yapım, bakım, onarım işlerinden sorumlu ocaktır.
IV. Cülus – Hükümdarın tahta çıktığında dağıttığı bahşiştir.
V. Sakalar – Savaş sırasında hazineyi ve ganimetleri korumakla görevlilerdir.
Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması, karşısında yanlış olarak verilmiştir?
Boş Bırak
I. Hacı Bayram Cami
II. Edirne Sarayı
III. Anadolu Hisarı
Yukarıda verilen Osmanlı mimari eserlerinin askeri, sivil, dini alanlarına göre doğru sıralanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Dirlik Sistemi’nin faydalarından biri değildir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde Tımarlı sipahilerin öneminin azalmasında;
I. Dirliklerin hak etmeyen kişilere verilmesi
II. Fetihlerin azalması nedeniyle toprakların genişletilmemesi
III. Celali isyanlarının artması
gelişmelerden hangileri etkili olmuştur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

2 Yorum

  1. idil 16/06/2021 03:08

    bencede çok iyi bir test

  2. Sumeyye 19/03/2019 10:41

    Cok iyiiii

Yorum Yaz