Tebrikler! Testin en başarılı üyesi omermt14 76 puan
Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin aşağıdaki fikirlerden hangisini desteklediği savunulamaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin oluşumunu hazırlayan etkenler arasında değildir?
Boş Bırak
Atatürk’ün tam bağımsızlık anlayışına;
I. Türkiye’nin menfaatlerinin gözetilmesi
II. Yabancı devletlerin iç işlerine müdahale edilmesi
III. Dış ilişkilerde yalnızlık politikasının benimsenmesi
hangilerinin uygun olduğu söylenemez?
Boş Bırak
Tarih öğretmeni, geçmişte meydana gelen olumsuz olaylardan örnekler vererek Atatürkçülüğün önemini öğrencilerine anlatmıştır.
Tarih öğretmeninin, bu konuda vereceği olumsuz örnekler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Atatürkçülüğün nitelikleri arasında,
I. Ülke dışındaki gelişmelerden uzak olma,
II. Bilimsel ve gerçekçi olma,
III. Milletin ihtiyaç ve isteklerinden doğma
özelliklerinden hangileri yer almaktadır?
Boş Bırak
Atatürk’ün çağdaş devlet anlayışında;
I. Tam bağımsızlık fikrinin benimsenmesi,
II. Yöneticilerin sınırsız süre ile seçilmesi,
III. Egemenliğin, millete dayanması
özelliklerinden hangilerinin olması beklenir?
Boş Bırak
Atatürk ilkelerinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Atatürkçü Düşünce Sistemi, bir anda oluşturulmuş, dışarıdan örnek alınmış ithal bir sistem değildir. Türk milletinin gerçeklerinden ve ihtiyaçlarından doğmuş, tamamen ulusal bir düşüncedir.
Atatürkçü Düşünce Sistemi’nde, aşağıdaki alanların hangisinde ulusal(millî) özelliklerin önemi diğerlerinden daha azdır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin özelliklerinden değildir?
Boş Bırak
Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin temel esasları arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin dayandığı temel esaslardan biri değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz