Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Hakan Özgür 45 puan
Osmanlı Devleti"nin Gerileme Döneminde;
– Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları ile kaybettiği toprakları geri alma
– Bozulan devlet ve toplum kurumlarını Avrupa"daki gelişmelerden yararlanarak düzenleme
gibi politikalarına bakarak;
I. Askeri ıslahat yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
II. Avrupa"nın üstünlüğü kabul edilmiştir.
III. Sosyo-ekonomik yapı yapılan müdahale sonunda düzeltilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti'nin İran Seferi sırasında Osmanlı ve Rus orduları karşı karşıya gelmiş, Fransa'nın arabuluculuğuyla taraflar arasında İstanbul Antlaşması imzalanmıştır. (1724) Bu antlaşma ile İran'ın Kafkasya"daki toprakları Osmanlı Devleti ile Rusya arasında paylaşılmıştır.
Buna göre,
I. Osmanlı Devleti, menfaat ve çıkarları doğrultusunda hareket etmiştir.
II. Osmanlı Devleti'nin kazandığı başarıları kalıcı olmamıştır.
III. Rusya ile Osmanlı Devleti arasında kalıcı barış ortamı sağlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti ve Avusturya arasında imzalanan Belgrad Antlaşması'yla Avusturya, daha önce Pasarofça Antlaşması'yla Osmanlı Devletinden aldığı Belgrad'ı geri vermiştir.
Buna göre,
I. Avusturya'ya kaptırılan tüm topraklar geri alınmıştır.
II. Stratejik öneme sahip topraklar ele geçirilmiştir.
III. Balkanlarda Osmanlı Devleti'nin egemenlik alanı genişlemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
1787–1792 Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşlarının çıkmasında;
I. Rusya ile Avusturya arasında yapılan Grek Projesinin
II. Rusya'nın sıcak denizlere inmek istemesinin
III. Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri almak istemesinin
gibi gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Napolyon, Mısır'ı işgal ederken Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak için Suriye üzerine yürümüş ve Akka Kalesi'ne kadar ilerlemiştir. Burada Nizam-ı Cedit ordusuyla yapılan savaşı kaybeden Napolyon El-Ariş Antlaşması'nı imzalamak zorunda kalmıştır.
Buna göre,
I. Osmanlı ordusu eski gücüne ulaşmıştır.
II. Fransa yayılmacı bir siyaset izlemiştir.
III. Fransa hedefine ulaşamamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
18. yüzyılda,
I. Mühendishane-i Bahr-i Hümayun"un kurulması
II. Tercüme faaliyetlerinin yapılması
III. Lüzumsuz masrafların kesilmesi
gibi ıslahatların kültür, ekonomik, askeri alanlarına göre doğru sıralanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl ıslahatlarını 17. yüzyıl ıslahatlarından ayıran özelliklerden biridir?
Boş Bırak
Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşları sonrasında imzalanan Ziştovi Antlaşması'yla ilgili;
I. Avusturya, savaş sırasında işgal ettiği yerleri geri vermiştir.
II. Kırım'ın Ruslara ait olduğunu Osmanlı Devleti kabul etmiştir.
III. Mısır, yeniden Osmanlı idaresine girmiştir.
gibi bilgilerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
I. Yalova'da kağıt fabrikasının kurulması
II. Yabancı uzmanlardan yararlanılarak askeri ıslahatların yapılması
III. Yerli malı kullanma zorunluluğunun getirilmesi
Yukarıdaki 18. yüzyıl ıslahatlarından hangilerinin Lale Devrinde yapıldığı söylenebilir?
Boş Bırak
I. Mahmut ve III. Mustafa'nın yaptıkları ıslahatların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Vankulu Lügatı – Osmanlı Devleti"nde matbaada basılan ilk eserdir.
II. I. Mahmut – Hendesehaneyi kuran hükümdardır.
III. III. Selim – Nizam-ı Cedid ordusunu kuran hükümdardır.
IV. I. Abdülhamit – Ulufe alım-satımını yasaklamaya hükümdardır.
V. Yaş Antlaşması – Ruslara ilk defa kapitülasyon verilen antlaşmadır.
Yukardakilerden hangisinin açıklaması, karşısında yanlış olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti Avrupa'ya geçici elçilikleri ilk defa ..................... Döneminde, daimi elçiliği ise ...................... Döneminde açmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz