Tebrikler! Testin en başarılı üyesi merve uyar 60 puan
Reform hareketleri sonucunda Katolik Kilisesi sorgulanmış ve kilise kendisini ayakta tutabilecek önlemler almaya başlamıştır.
Yalnız bu bilgiyle;
I. Avrupa"da feodal rejimler yıkılmaya başlamıştır.
II. Prensler din işlerinin mutlak hakimi olmuşlardır.
III. Papa"nın Avrupa"daki etkisi azalmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Yeni Çağ"da kağıt ve matbaanın geliştirilmesi sonucunda ortaya çıkan durumlardan biri değildir?
Boş Bırak
Yeni Çağ"da Avrupa"nın ekonomik anlamda değişmesini ............... sağlarken, kültürel anlamda değişmesini .............., dini alanda değişimini ise .................... sağlamıştır.
Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hagnisi getirilmelidir?
(I // II // III)
Boş Bırak
Coğrafi Keşifler sonunda dünyanın bilinmeyen yerleri Avrupalılar tarafından tanınmış yeni adalar ve kıtalar keşfedilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi keşifler sonunda bulunan yerlerden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşifler"in Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir?
Boş Bırak
Avrupa"nın önemli dini ve kültürel merkezlerinden biri olan İtalya"ya Rönesans sırasında bir çok öğrenci ve ziyaretçi gelmiştir. Bunlar öğrenim yaparken, Hümanizm ve Rönesans hareketlerinin etkisinde kalmışlar ve yenilikleri ülkelerine götürmüşlerdir.
Bu durumun;
I. Rönesans"ın İtalya dışında yayılmasına
II. Rönesans"ın etkisi ile hümanist ve özgür düşüncenin yayılmasına
III İnsanlarda merak ve araştırma isteğinin artmasına
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?
Boş Bırak
Reform hareketlerinin başlamasında;
I. Katolik Kilisesi"nin bozulması
II. Kilisenin bazı zümrelerin çıkarlarına uygun hareket etmeye başlaması
III. Kilisenin endülijans adlı af belgesi sayesinde zenginleşmesi
gibi gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Reform Hareketleri sonrasında imzalanan Ogsburg Antlaşması"nda, Alman prensleri istedikleri mezhebi seçme ve kendi halkına kabul ettirme konusunda serbest kalmışlar ve prensler kendi ülkelerinde din işlerinin mutlak hakimi olmuşlardır. Prenslerin mezheplerini kabul etmeyen Almanların ise başka yerlere göç etmesine izin verilmiştir.
Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Reform hareketleri sonrasında ortaya çıkan mezheplerden biri değildir?
Boş Bırak
30 yıl Savaşları sırasında İspanya, Katolik Alman imparatorunun yanında İsveç, Danimarka, Fransa gibi devletler ise katolik olmalarına rağmen protestan Alman prenslerinin yanında savaşa katılmışlardır.
Yalnız bu bilgiyle;
I. Almanya"nın iç sorunu uluslararası sorun haline gelmiştir.
II. İsveç, Danimarka, Fransa gibi devletler siyasi menfaat ve çıkarlarını dini inanıştan üstün tutmuşlardır.
III. Yapılan savaşı protestan prensler kazanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Reform Harekeleri"nin aşağıda verilen sonuçlarından hangisinin Osmanlı Devleti"ni olumlu yönde etkilediği söylenemez?
Boş Bırak
Yeni Çağ Avrupasında .............................. Antlaşması"yla halka istediği mezhebi seçme ve istediği mezhebe inanma özgürlüğü verilmiştir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz