Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Ali Akbay 89 puan
XIV. yüzyılın başlarında aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da genişlemesini kolaylaştırmıştır?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi I. Murat zamanında gerçekleşmiştir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarına kesin olarak yerleşmesi hangi hükümdar döneminde gerçekleşmiştir?
Boş Bırak
Ankara Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti, Fetret Devri’ne girmesine rağmen, Balkanlarda önemli sayılabilecek ayaklanmalar görülmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumda etkili olmamıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların iskân siyasetinin amaçları dışında kalır?
Boş Bırak
Osmanlıların Balkanlardan atılamayacağı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, Ankara Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
Boş Bırak
XIV. yüzyılda Balkanlarda mezhep birliğinin ve siyasi bütünlüğün bulunmaması Osmanlı Devleti’ne öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde,
• Karesioğulları, Aydınoğulları ve Menteşeoğullarının Osmanlılara katılması,
• Gelibolu’da tersane kurulması,
• Hamitoğulları topraklarının satın alınması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
Boş Bırak
Yıldırım Bayezid’in, Bizans’la 1401 yılında bir anlaşma yaparak İstanbul kuşatmasını kaldırmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
Boş Bırak
Fethedilen yerlerin elde tutulması için nüfus üstünlüğüne ihtiyaç vardır. Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki uygulamalarından hangisi buna yöneliktir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan bir süre sonra Anadolu ve Rumeli beylerbeylikleri kurulmuş ve daha sonra bunları yenileri izlemiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır?
Boş Bırak
Kuruluş Döneminde, Osmanlı egemenlik sisteminde değişiklik yapılarak merkezi otorite güçlendirilmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’yle Karamanoğulları Beyliği uzun süre mücadele etmiştir. Bu mücadelenin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmamıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz