Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ufuk sevindik 76 puan
Fransa"da XVIII. yüzyılda,
– Burjuvalar, toplumun zengin ve aydın kesimini oluşturmakla beraber, siyasi haklara sahip değillerdir.
– Köylüler ise devletin bütün yükünü taşırlar, vergi verirler, askerlik yaparlar, soyluların tarlalarında çalışırlardı.
Yalnız bu bilgilere bakılarak,
I. Halk ayrı hak ve imtiyazlara sahip sınıflara ayrılmıştır.
II. Fransa Avrupa"da ilk demokrasinin doğduğu yerdir.
III. Fransa"da toplumsal eşitsizlik mevcuttur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Avrupalı Devletlerin 1815 Viyana Konresinde
I. Mevcut düzeni korumak
II. Krallık yönetimine karşı çıan hareketleri bastırmak
III. Sınırları milliyet esaslı olarak tekrar çizmek gibi
hedeflerden hangilerine ulaşmak istedikleri söylenebilir?
Boş Bırak
Fransız İhtilali"nin getirdiği sonuçlardan biri de yeni düşünceler ve ilkeler olmuştur. Bunların en önemlileri milliyetçilik, eşitlik, özgürlük, adalet ve kardeşliktir.
Bu durumun;
I. Avrupa"nın siyasi, sosyal ve kültürel yapısının değişmesine
II. Demokrasinin ve milliyetçiliğin yaygınlaşmasına
III. Çok uluslu devletlerin parçalanmasına
gelişmelerden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?
Boş Bırak
Fransız İhtilali sırasında yayımlanan İnsan ve Vatandaşlık Hakları Bildirgesi"nde yer alan;
– Egemenlik ulusundur. Hiç bir kişi ve kuruluş, ulusça verilmeyen bir egemenliği kullanamaz.
kararına bakarak,
I. Ulusal egemenlik anlayışı gelişmeye başlamıştır.
II. Mutlak monarşi yönetimine tepki gösterilmiştir.
III. Her alanda eşitlik anlayışı yaygınlaşmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
I. El tezgahına dayalı üretimin çökmesi
II. Dış ticaret açığının artması
III. İşçi sınıfının oluşması
Yukarıdakilerden hangileri Sanayi Devrimi"nin Osmanlı Devleti"ne verdiği zararlar arasındadır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi 1848 İhtilalini daha önceki ihtilallerden ayıran özelliklerden biridir?
Boş Bırak
I. Katı bir mutlakiyetin uygulanması
II. Burjuvaların siyasi haklara sahip olmak istemesi
III. Aydınların ortaya koydukları eserlerin etkisi
Yukarıdakilerden hangileri Fransız İhtilali'nin nedenlerindendir?
Boş Bırak
Ekonomik bakımdan güçlü devletlerin güçsüz devletlere veya devletleşmemiş topluluklar üzerine baskı kurarak siyasi ve ekonomik yaptırım uygulamasına ................ denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
I. Sanayi İnkılabı ile – Sömürgecilik hızlanmıştır.
II. Fransız İhtilali ile – Milliyetçilik fikri ortaya çıkmıştır.
III. 1830 İhtilali ile – Liberalizm güçlenmiştir.
IV. Yedi Yıl Savaşları ile – Fransa yeni sömürgeler ele geçirmiştir.
V. 1848 İhtilali ile – İşçi sınıfı yeni haklar elde etmiştir.
Yukardakilerden hangisinin açıklaması, karşısında yanlış olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali sonrasında meydana gelen gelişmelerden biri değildir?
Boş Bırak
Viyana Kongresi"nde Avrupa"nın büyük devletleri, Avrupa"da mevcut düzeni korumak ve krallık yönetimine karşı hareketleri bastırmak için aralarında anlaşmışlardır. Bu konularda anlaşmaya varan devletler bir süre sonra Osmanlı Devleti"ne karşı ayaklanan Yunanlıları desteklemişlerdir.
Buna göre, Avrupalı Devletler için,
I. Viyana Kongresi"nin kararlarına uymamışlardır.
II. Tüm azınlık isyanlarını desteklemişlerdir.
III. Osmanlı Devleti"nin içişlerine müdahale etmişlerdir.
yargılarından hangileri söylenebilir?
Boş Bırak
I. Birliğini geç kurmuş olması
II. Sosyalist akımların etkisi
III. Rönesans hareketinin etkisi
Yukarıdakilerden hangileri Almanya"nın sömürgecilikte gecikmesinin temel nedenlerindendir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz