Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Fırat Han Göl 68 puan
Uluslararası ilişkilerde, Blokların gerginliği azaltmak için karşılıklı görüşmeleri tercih ettiği, Doğu ve Batı ilişkilerinde çatışma ve gerginliğin nispeten azaldığı sürecin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Soğuk Savaş Dönemi’nden sonra, Doğu ve Batı Blokları arasında Yumuşama (detant) Dönemi’nin başlamasında etkili olan nedenler arasında;
I. Kennedy ile Kruşcev görüşmesi
II. Nükleer silahlara geçiş
III. Bloklar içerisinde yaşanan siyasal sorunlar
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
Yumuşama Dönemi’nin temellerinin atılmasına, Doğu ile Batı Blokları arasındaki diyalog sürecinin başlamasına yol açan gelişmeler arasında;
I. Berlin Buhranı
II. Küba Krizi
III. SSCB’nin Afganistan’ı İşgali
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
Çin ile ABD arasındaki ilk temasların başlamasını sağlayan diplomatik sürecin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Yumuşama Dönemi’nde Doğu ve Batı Bloklarına üye ülkeleri bir araya getiren Helsinki Konferansı’nda alınan kararlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Avrupa’da güvenlik ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla toplanan Helsinki Konferansı’na Kıta Avrupası’nın dışında olmakla birlikte katılan devletler arasında;
I. ABD
II. Kanada
III. Küba
yukarıdakilerden hangileri yer almaz?
Boş Bırak
ABD ve SSCB arasında yaşanan ve dünyayı nükleer bir savaşın eşiğine getiren Küba Buhranı’nın doğurduğu sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
1965-1973 yılları arasında gerçekleşen Vietnam Savaşı’nın ABD iç politikasına etkileri arasında;
I. Hippi muhalefetinin ortaya çıkışı
II. Muhammet Ali’nin boks lisansının iptali
III. Lyndon B. Johnson’ın başkanlık yarışından çekilmesi
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
I. Golon Tepeleri
II. Keşmir
III. Dağlık Karabağ
IV. Bangladeş
V. Şattülarap
Hindistan ve Pakistan yönetimini karşı karşıya getiren ve savaşmalarına yol açan sorunlar arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
Afganistan’da halkın SSCB yanlısı yönetime karşı, direniş hareketini başlatması üzerine iktidarda bulunanlar SSCB’den yardım istemiş bunun üzerine Afganistan 1979’da SSCB tarafından işgal edilmiştir.
ABD’nin bu işgale verdiği tepkiler arasında;
I. Carter Doktrini’nin yayımlanması
II. Salt II Anlaşması’nın onaylanmaması
III. Afgan mücahitlerine destek verilmesi
hangileri yer alır?
Boş Bırak
Soğuk Savaş Dönemi’nde SSCB ve ABD’nin politik ve ideolojik rekabetinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve sonuçları Türkiye’yi de etkileyen olaylar arasında;
I. Kore Savaşı
II. Küba Krizi
III. Vietnam Savaşı
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
ABD ve SSCB yönetimlerinin emperyalist politikalarının ve güç gösterilerinin, aldıkları yenilgilerle yara almasına yol açan gelişmeler hangi ülkelerde yaşanmıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz