Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ~Hatice Kavun 83 puan

Bu grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak

Ülkelerde tüketilen elektrik enerjisinin büyük bir kısmının endüstride kullanıldığı kabul edilecek olursa, yukarıda grafikleri verilen ülkelerin hangisinde endüstri kuruluşları bölgeler arasında diğerlerinden daha dengeli dağılmıştır?
Boş Bırak

Yalnızca grafiklerdeki bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak

Yalnızca grafikteki bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
Boş Bırak

Bu grafiğe dayanarak aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak

Bu grafiklere dayanarak, söz konusu yıllarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
Boş Bırak

Bu tablodan aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bilgi elde edilemez?
Boş Bırak

Yalnızca bu tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak

Yukarıdaki bilgilere göre, bu beş bölgeden hangisinde tarıma ayrılan alan diğerlerine göre daha azdır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz